Small bits of data; big impact

  • Posted on: 13 November 2017
  • By: ieGho0na
Track: 
NLLGG
Day: 
Saturday
Author: 
Dimitri Tokmetzis
Room: 
Track 2 (main)
Undefined
Paper: 

My story is about how small bits of data can have big consequences. We often don't realize that devices around produce metadata. That seems innocent pieces of data, but if you gather, enrich and use it properly, metadata can reveal very much about our lives.
With a few remarkable examples, I show how this happens, what questions can you answer with this type of data and what its consequences may be. These consequences show that the current privacy debate is inadequate and too much aimed at the individual who has something to hide.
The privacy debate should be about collective values and collective actions to guide the consequences of data usage.

Mijn verhaal gaat over hoe kleine beetjes data grote gevolgen kunnen hebben. Zonder dat we het vaak doorhebben, produceren de apparaten om ons heen metadata. Dat lijken onschuldige stukjes data, maar als je die op de juiste manier verzamelt, verrijkt en gebruikt, kunnen metadata zeer veel onthullen over onze levens.
Aan de hand van een aantal bijzondere voorbeelden laat ik zien hoe dat gebeurt, welke vragen je met dit soort data kunt beantwoorden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Die gevolgen laten zien dat het huidige privacydebat tekort schiet en teveel is gericht op het individu dat iets te verbergen zou hebben.
Het privacydebat zou moeten gaan over collectieve waarden en collectieve acties om de gevolgen van het datagebruik in goede banen te leiden.

(Dimitri is invited by the "Nederlandse Linux Gebruikers Groep" to speak on T-Dose.)

Time: 
15:00 - 16:00 hrs
field_vote: 
0
No votes yet