Fabrice Mous

Fabrice Mous is een van de bestuursleden binnen OpenDoc Society, een kennisplatform die individuen en organisaties samenbrengt met een gezamenlijk belang in open documentformaten zoals ODF en PDF. Fabrice Mous is werkzaam als senior adviseur bij de IT-dienstverlener Ictivity waar hij is betrokken bij tal van projecten en trajecten op het vlak van open source software en open standaarden in binnen- en buitenland. In zijn vorige functie als adviseur en projectleider bij de overheid was hij betrokken bij de uitvoering van het overheidsbeleid inzake open standaarden en open source software, beter bekend onder de naam actieplan "Nederland Open in Verbinding".

Fabrice bekleedt meerder bestuursfuncties die relevantie hebben met open standaarden en open source software. Naast zijn bestuursfunctie binnen OpenDoc Society, is hij ook vice-voorzitter van LPI-Nederland, een organisatie die zich inzet voor onafhankelijke Linux-certificering. Sinds 2005 adviseert Fabrice Mous de organisatie van LinuxWorld. Fabrice publiceert met enige regelmaat artikelen en schrijft hij momenteel een thesis over het gebruik van sturingselementen op open source softwarecommunities.

Talk: Vooruit met open standaarden

Undefined