Wilma Willems

Drs. Wilma Willems MIM werkt als projectmanager bij Nederland Open in Verbinding (NOiV) en richt zich specifiek op de ontwikkeling van een implementatiestategie waar alle overheden volgens het Actieplan NOiV aan moeten werken. Zij is meer dan tien jaar zelfstandig interim-manager en ICT-manager gespecialiseerd in de overheid. Zij werkte onder meer bij de ministeries VROM, Buitenlandse Zaken en Justitie. Daarvoor heeft zij gewerkt in diverse managementfuncties in de ICT-dienstverlening. Zij studeerde bestuurlijke infomatiekunde en e-government.

Undefined