Kevin Keijzer

  • Posted on: 19 November 2015
  • By: jvdanker

Kevin Keijzer is een GNU/Linux-systeembeheerder en beveiligingsonderzoeker en oprichter van het meldpuntdiscriminatievrijesoftware http://meldpuntdiscriminatievrijesoftware.org
Na jarenlang te vechten voor de gelijke behandeling van vrije softwaregebruikers en privacybewuste burgers in het onderwijs en eigenlijk niet veel verder te zijn gekomen, kan dit meldpunt er hopelijk voor zorgen dat de verhalen van meerdere mensen verzameld kunnen worden, zodat we kunnen aantonen dat er echt een serieus probleem is, en vrije softwaregebruikers die in Nederland een opleiding willen volgen, ondanks de beloftes van minister Bussemaker, nog lang niet geëmancipeerd zijn.

Undefined